fbpx

Zajęcia

Smarty ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 8-14 lat

Kategoria
Język angielski
Instructor
admin
0 Reviews

Opis kursu

PROGRAM OBEJMUJE:

 1. Zestaw ucznia:
 • podręcznik wiodący
 • zeszyt ćwiczeń
 • dodatkowe materiały audio na www / CD / CD-ROM
 1. Dla rodziców:
 • E-DZIENNIK– dostęp do list obecności oraz ocen kursanta; możliwość wymiany wiadomości z lektorem; dodatkowo lektor zamieszcza informacje o materiale zrealizowanym podczas każdych zajęć, zadaniu domowym oraz testach
 • lekcje pokazowe lub zebrania
 1. System ewaluacji postępów ucznia: testy śródroczne i kwalifikacyjne oraz zaliczenia elementów kursu
 • certyfikat ukończenia kursu z oceną
 • oficjalne wyróżnienia CITY STARS dla najlepszych
 1. Dodatkowo:
 • opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla uczniów i rodziców),
 • konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności,
 • program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych
 • program TEST TRACK- trening egzaminacyjny (do egzaminów w szkołach publicznych oraz egzaminów Cambridge)
 • program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonać trudności na kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub metodykiem),

CHARAKTERYSTYKA:

Założeniem programu jest, w zależności od poziomu, wprowadzenie w podstawy lub kontynuacja nauki po kolejnych poziomach SMARTY Główne cele to:

 1. doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
 2. wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
 3. zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
 4. uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki

Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

SMARTY 1 ( II KLASA, zajęcia 45 min.)Kurs na poziomie podstawowym dla dzieci w wieku 8 – 9 lat. Poziom komunikacyjny, który zakłada wprowadzenie podstawowych zwrotów, słownictwa i struktur gramatycznych. Zawiera też elementy pisania i czytania.

SMARTY 2 (III – IV KLASA, zajęcia 60 min. ) – Poziom głównie komunikacyjny połączony z nauką czytania i pisania i stopniowe wprowadzanie podstawowych struktur gramatycznych.

SMARTY 3-5 (V – VII KLASA, zajęcia 60 min.) – Kontynuacja nauki oraz stopniowe wprowadzanie teoretycznych ćwiczeń gramatycznych oraz szkolnej i egzaminacyjnej formy zadań. Uczniowie poznają też nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne. Osiągnięcie umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej. Zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych.

SMARTY 6 (VI KLASA-VIII KLASA, zajęcia 60 min.)- Poziom dla dzieci słabszych językowo, które wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania nie mogą pójść jeszcze do wyższej grupy. Skupiamy się na ćwiczeniu gramatyki, ponieważ kursanci często mają w tej kwestii problemy w szkole. Oczywiście rozwijamy wszystkie umiejętności językowe i staramy się, aby zajęcia były komunikacyjne.

CO DALEJ?

Po ukończeniu programu SMARTY, kursanci kontynuują naukę w programach dla młodzieży i dorosłych

About Instructor

 • admin